ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงของขวัญที่ไม่เคยคิดฝัน – ปาล์ม...