ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงขอความหวังประทังความเหงา – โดม...