ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงก็อย่างที่บอก – จุ๋ย จุ๋ยส์ JUI JUIS...