Read More

ก็มันเป็นอย่างนั้น – THE YERS (Ost.ฉลุย แตะขอบฟ้า)

เนื้อเพลง เพลงก็มันเป็นอย่างนั้น – THE YERS (เพลงประกอบภาพยนตร์ ฉลุย แตะขอบฟ้า) ทำไมบางคนที่มีความหวัง ไม่นั่งเฝ้ารออะไร คนบางคนไม่มีจุดหมาย แล้วไงมันยอมด…
Read More

ก็มันเป็นอย่างนั้น – ก้อง กรุณ

เนื้อเพลง เพลงก็มันเป็นอย่างนั้น – ก้อง กรุณ อัลบั้ม LOST WINGS ทำไมบางคนที่มีความหวัง ไม่นั่งเฝ้ารออะไร แต่คนบางคนไม่มีจุดหมาย เอ๊ะไงมันยอมดิ้นรน ทุกคนต้…