ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงการเดินทาง – HIT The Road Verse1 เส้นทางที่เราวิ่งไปไม่มีแสงไฟส่องทาง เมื่อมองออกไปไม่มีแม้ใครมืดมิดเรี่ยวแรงห­มดไป เหลือเพียงแค่ลมหายใจที่มี Verse2...