ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงการเดินทางของหัวใจ – ปราโมทย์ ปาทาน...