ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงกล้าพอไหม – ฮั่น อิสริยะ, แกรนด์...