ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงกลับ – แมว จิระศักดิ์ ปานพุ่ม พึ่งรู้ตัวเอง...