ฟังเพลง เนื้่อเพลง เพลงกรุบกรุบ (Crunchy) – ใบเตย อาร์สยาม หล่อทะแลนแท้นแทน...