Read More

Love Is Now รักอยู่ตรงหน้า – The Toys

เนื้อเพลง Love Is Now รักอยู่ตรงหน้า – The Toys เพลงประกอบโฆษณา Cornetto ตื่นแต่เช้า จับโทรศัพท์ นั่งพิมพ์ชื่อของเธอ ดูตอนนี้ เธอทำอะไร ส่องมันไปทั้งวัน เ…
Read More

Crazy for you – บี โอ วาย B.O.Y เพลงโฆษณา Cornetto

เนื้อเพลง เพลง Crazy for you – บี โอ วาย B.O.Y เพลงประกอบภาพยนตร์โฆษณา Cornetto คอร์นเนตโต ซ่อนเอาไว้นานแล้ว เก็บอาการไว้ข้างใน ชอบเธอซักเท่าไร ก็เฉยไว้ทุ…