ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงมีตาหามีแววไม่ – เต๋อ ปิดเทอมใหญ่...