ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงรอ – เต้ย ธัญชนิต ศรีสมเพ็ชร AF10 ที่บอกให้ลองทบทวนและคิดให้ดี ที่บอกทางเลือกฉันมีที่ดีกว่านั้น อยู่ตรงนี้แล้วฉันเสียเวลา อาจจะนานจะช้า...