ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงร่างด้วยดินสอ – เค ปิยวัฒน์ สุทธิช่วย...