ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงจำเนียร วิเวียน โตมร – ชมพู่ บอย...