ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงลมหนาวเดือนธันวา – ตูมตาม ยุทธนา...

ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงอย่ารักใครเพราะเข้าตา – ตูมตาม...

ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงก่อนวันสิ้นโลก – ตูมตาม ยุทธนา...

ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงคิดถึงคนที่ไม่เคยเจอ – ตูมตาม ยุทธนา...