ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลง 1 ฝัน กับ 1 เธอ (หนึ่งฝันกับหนึ่งเธอ)...