ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงคำว่ารักของใครจะเพราะกว่า – ปราโมทย์...

ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงลมหนาว – โมทย์ ปราโมทย์ วิเลปะนะ...

ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงอยู่ใต้ฟ้าอย่ากลัวฝน – โมทย์ ปราโมทย์...

ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงเสียงลมหายใจ – ปราโมทย์ วิเลปะนะ...