ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงเสียใจได้ยินไหม – เตชินท์ อัลบัม...

ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงต้องโทษดาว – เตชินท์ อัลบัม เตชินท์ ความจริงที่ฉันต้องการเก็บไว้ มันทำให้ฉันต้องคอย...

ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงแค่เรารักกัน – เตชินท์ อัลบัม เตชินท์ จะพูดยังไง...

ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงรักกันแต่มันเหงา – เตชินท์ อัลบัม...

ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงคนที่มาช้าไป – เตชินท์ อัลบัม เตชินท์...