ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลง สิได้บ่ – องค์โด๋ย เจ้าส่างมางามแท้น้อหล่า เจ้าส่างมางามปานนางฟ้า มีแฟนแล้วไป่หล่า อ้ายขอเป็นแฟนได้บ่น้อ ขอเบอร์ขอไลน์เฟซบุ๊คได้บ่หล่า ถูกใจอ้ายหลายตั้งแรกพบได้สบตา สิพอมีวาสนา...