ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงเกินกว่ารักมากกว่าผูกพัน – หั่ง...