ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงสัญญานรัก สัญญานใจ – หนู มิเตอร์...