ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงกะละมัง – ตุ๊กกี้ ชิงร้อยชิงล้าน...