ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงดูเธอทำ Teddy Ska Band ดู ดู่ ดู้ ดูเธอ ทำ ทำไมถึงทำกับฉันได้ ดู ดู่ ดู้ ดูเธอ ทำ ทำไมถึงทำกับฉันได้ เรารักกันชอบกันก็หลายวันอยู่ อยู่ดีดีจู่จู่เธอก็จากไป แต่ข้าวของเครี่องใช้ก๊ยังอยู่ดี แต่ซีดีบ็อบาร์เล่กลับหายไป ฉันเก็บเงินสะสมซี้อทุกชุด ทั้งแผ่นใหม่แผ่นสะดุดเธอก็เอาไป ...