ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงภาพฉันในวันเดิมๆ – ศักดา พัทธสีมา...