ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงที่ไม่รู้ (Unknown) – The 38 Years Ago เธอรู้สึกไหม...

ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงจริงๆนะ (Jing Jing Na) – The 38 Years Ago (เดอะ เธอร์ตี้เอท...

ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงอ๊ะป่าว Aplao – The 38 Years Ago เห็นเธอบ่นทุกวัน...