Read More

อยากจีบ..คนโสด – SHUU

ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงอยากจีบ..คนโสด – SHUU จะมองตรงนั้นก็น่ารัก จะมองตรงไหนก็น่าสัมผัส อยากtouch you baby ,come on guy เธอตรงสเป็คเหมือนในฝัน เล่นเอาใจฉั…
Read More

แค่เหมียว (Just Kitten) – SHUU

ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงแค่เหมียว (Just Kitten) – SHUU ชูว์ Shuu Ah Ah Ah…Ah Ah Ah Ah…Meaw…Ah Ah…Ah Ah Ah Ah A1 Oey ชอบคลอเคลีย นัวเนีย อ่ะชอบประจบ แค่ขบเบา…
Read More

จุด จุด จุด…(Dot Dot Dot) – Shuu

ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงจุด จุด จุด…(Dot Dot Dot) – Shuu ชู kwan แค่เนี๊ยะ ดูไม่ออก เรื่องงี้ ใครเค้าบอก มาแซะ มาเซ้า มาซี้ งี้ ก็เยอะไป Ant หลักฐาน ก…