ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงอยากจีบ..คนโสด – SHUU จะมองตรงนั้นก็น่ารัก...

ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงแค่เหมียว (Just Kitten) – SHUU ชูว์ Shuu Ah Ah Ah…Ah Ah...

ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงจุด จุด จุด…(Dot Dot Dot) – Shuu ชู kwan แค่เนี๊ยะ...