ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลง เธอไม่ควร – PARATA ภารต้า A1 เธอไม่ควรบอกว่าเธอยังรักฉัน...

ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงจำเป็นต้องลืม – PARATA (ภารต้า) เธออยู่สูงแค่ไหน...

ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงเกลียดความกลัว – PARATA (ภารต้า) ทำไมเพิ่งมาบอกตอนนี้...

ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงหัวใจเต้นช้าลง – PARATA (ภารต้า) ถามตัวเองเสมอ...

ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงคือเธอเท่านั้น – PARATA (ภารต้า) เก็บไว้ตรงนั้น...

ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงสบายดีไหม – PARATA (ภารต้า) ขอบคุณที่โทรมาหา...