ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงไม่เป็นไรหรอก – วง NAP A LEAN (แนป อะ ลีน) ไม่เป็นไรหรอก...

ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงวันที่เรา – NAP A LEAN ในวันที่เราต้องร่ำลา...

ฟังเพลง เนื้อเพลง mv เพลงได้ยินข่าว – Nap a lean ได้ยินข่าว บอกเรื่องราวของเธอในวันก่อน เรื่องเก่าๆ...