ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงกึ่งยิงกึ่งผ่าน – FUSE (ฟิ้วส์) ฉันเองก็พอรู้ตัวว่าเธอเป็นใคร...