Read More

สุดท้าย – 7Days Crazy

ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลง สุดท้าย – 7Days Crazy เสียดายเหลือเกิน ที่ประครองไม่ไหว ฝืนมันเท่าไหร่ สุดท้ายก็เสียเวลา หนึ่งกอดสุดท้าย ขอให้มันแทนคำว่าลา แม้สองเ…
Read More

เธอเก่งเรื่องลืม ฉันเก่งเรื่องจำ – 7 DAYS CRAZY

ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงเธอเก่งเรื่องลืม ฉันเก่งเรื่องจำ – 7 DAYS CRAZY เชื่อคนใจง่าย ก็มีแต่เหนื่อยหัวใจ พูดอะไรไว้ ก็คงไม่เคยสนใจ ที่บอกว่าเราจะรักกัน อยู…
Read More

ฟังเข้าใจแต่ไม่รู้สึก – 7 DAYS CRAZY

ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงฟังเข้าใจแต่ไม่รู้สึก – 7 DAYS CRAZY รักคำนี้เธอแปลว่าอะไร ถ้าแปลว่าไม่เหลือใจ อย่าฝืนพูดมันเลยเธอ รู้วันนี้ว่าเธอเปลี่ยนไป อย่าแสดง…
Read More

นานเท่านาน – 7 days crazy

ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงนานเท่านาน – วง 7 days crazy เซเว่นเดย์ เครซี่ หากความเป็นจริงที่มี ก็คือตัวเราที่ยังยืนอยู่ตรงนี้ ยืน ยืนเดียวดาย และคือเราที่ยังเฝ…
Read More

แค่ได้รักเธอ – 7 days crazy

ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงแค่ได้รักเธอ – วง 7 days crazy เซเว่นเดย์ เครซี่ ฉันเผชิญกับความจริง ที่ไม่มีเธอวันนี้ รู้ตัวดีว่าเราต่างกันสักเท่าไหร่ เธอนั้นเป็นด…