ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงออกซิเจน Oxygen – เต่าคะนอง แค่เธอเข้าใจถ้าฉันต้องขาดเธอไป...