ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลง รักนะ โก๊ะ โก๊ะ ยิ่งยง ยอดบัวงาม...