ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงพูดสิ (Just Talk) – พะแพง ศุภรดา เต็มปรีชา...

ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงนิสัยไม่ดี – พะแพง ศุภรดา เต็มปรีชา...

ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงหัวใจวายคนใกล้ตาย – พะแพง ศุภรดา...

ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงทางหนึ่งซึ่งหวัง – พะแพง AF4 ศุภรดา...

ฟังเพลง เนื้อเพลง MV เพลงรางวัลของการรอ – พะแพง af4 เพลงประกอบ...