Read More

รักควรมีสองคน – พร จันทพร, เนย ภัสวรรณ

เนื้อเพลง เพลง รักควรมีสองคน – พร จันทพร, เนย ภัสวรรณ (พร)เธอ หรือเธอบ่ฮู้จัก ว่าเขาคือคนฮัก ของเฮา มาแต่ดน เธอ คือจั่งหน้าด้าน หน้าทน แอบแชท แอบคอล ขอเบิ…