ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลง อยากจะรู้ – อานนท์ สายแสงจันทร์...

ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลง ใจอ่อนแอ – อานนท์ สายแสงจันทร์...

ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงลมหายใจของฉัน – อานนท์ สายแสงจันทร์...

ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงว่าจะไม่รัก – อานนท์ สายแสงจันทร์...

ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงฝืน – ปู Blackhead อัลบั้ม Flash Back Album Tributed To แทน...