ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงเพิ่งรู้ว่ามันสบาย – ก้อง กรุณ...