ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงรักข้างเดียว – น็อตโตะ Notto ทุกครั้งต้องคอยบอกตัวเอง สั่งหัวใจ.....

ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงเพื่อนคนสุดท้าย – Notto น็อตโตะ กี่ครั้งที่ทนปวดใจ...