MV เอ็มวี หากเธอหมดรัก – นัสนันท์ แสดงนำโดย พิช รักแห่งสยาม หากเธอหมดรัก ก็บอกลาฉันไปไม่จำเป็นอะไร ที่ต้องมีฉันตรงนี้ เหมือนว่าเธอยังแคร์ เหมือนว่าใจเธอยังมี...