ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงถามไม่เอาคำตอบ – ที AF6 (ที ทีป์ชลิต)...