ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลง อย่าปล่อยมือฉันไป – ต็อง วิตดิวัต...

ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลง เพิ่งจะรู้ – วิตดิวัต พันธุรักษ์...

ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลง (อย่าทำให้ฉัน) ฝันเก้อ – ต็อง วิตดิวัต...

ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงหยุดลมหายใจที่มีแต่เขา – ต็อง วิตติวัต...

ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงถูกกระทำโดยผู้ชำนาญ – ต็อง วิตติวัต...

ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงคำว่ารัก – ต็อง วิตดิวัต พันธุรักษ์...

ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงฤดูรัก – ต็อง วิตดิวัต พันธุรักษ์...

ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงอย่างน้อย – ต็อง วิตดิวัต พันธุรักษ์,...

ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงไหนว่าจะจำ ต็อง วิตดิวัต พันธุรักษ์...