ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงน้ำพิโรธ – คาราบาว แอ๊ด : สายน้ำเมื่อยามพิโรธ...

ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงยังมีประเทศไทย – คาราบาว ระหว่างเดินทางพากันกลับบ้าน...

ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงบางระจัน 2 – คาราบาว เพลงประกอบภาพยนตร์...