เพลงความทรงจำที่สวยงาม – Cutto (LIPTA) OST. เติมฝันวันรัก นับต่อจากวันพรุ่งนี้...