ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลง เคิงใจ – ก้านตอง ทุ่งเงิน สิบบ้านส่า...

ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลง คิดฮอดผู้บ่าวสะแบง – ก้านตอง ทุ่งเงิน ยามเมื่อฟ้าค่ำแลง...

ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลง บ่ฮักกะให้หลูโตน – ก้านตอง ทุ่งเงิน .. .. หากบ่ฮัก...

ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงทนพิษบาดแผลไม่ไหว – ก้านตอง ทุ่งเงิน...