ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงสติมนุษย์สยาม – กล้วยไทย KLUAYTHAI feat.ตุล...

ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงเท่าชีวิต – KLUAYTHAI (กล้วยไทย) A1 ลืมตา…บนโลกนี้...

ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงการเดินทางของหิ่งห้อย – วง กล้วยไทย คิด?ไปว่าตัวเราเองมีค่า คงจะพออยู่ในสายตาคนเป็นล้านในเมืองนี้ หลง?คิดว่าเรามันคนสำคัญ เดินลำพังสู่เมืองที่เต็มไปด้วยไฟที่สว่างหลากสี สิ่งที่เห็นมันไม่เป็นอย่างตั้งใจ คนเป็นล้าน...