เนื้อเพลง Mr.Simple – Super Junior

โพสเมื่อ: |

ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลง Mr.Simple – Super Junior
Because I Naughty, Naughty Hey! I’m Mr. Simple
Because ! Naughty, Naughty ซูจู คันตา!

เซซางงี แน มัมแดโร อัน ตวิลตาโก ฮวามัน
แนมยอน อัน ดเว คือรอล พิลรโย ออบจี
คอกจองโด พัลจาตา ชักกึน อิลเอ นอมู
ยอนยอนฮาจี มัลจา มมเอ ชดจีอานา

ซองจอกอี โชวัซตากา นาปัซตากา คือรอน คอจิ มวอ ฮึง!
ชิลจอกี อลลัซตากา ตอลลอจยอซตา คือรอนแตโด อิซจี
ออจอมยอน แควนชันนา ชวีออ คานึน กอซโด โชวา
โมดึน กอซชี แต แต แต แต แตกา อิ.นึน กอนีกา

คือเดกา นัมจารามยอน ชินกูล มันนา ซุล ฮันจันเอ ทอลลอบอรีโก (Alright!) Alright
คือเดกา ยอจารามยอน ชินกูล มันนา ซูตา ตอลลอ นัลรยอบอรีโก (Alright!) Alright

*บวารา Mr. Simple, Simple คือแดนึน คือแดนึน คือแดโร มอชจยอ
บวารา Mr. Simple, Simple คือแดนึน คือแดโร เยปปอ ( เอส เจ คอล!)
บวารา Mr. Simple, Simple คือแดนึน คือแดนึน คือแดโร มอชจยอ
บวารา Mr. Simple, Simple คือแดนึน คือแดโร เยปปอ (เอส เจ คอล !)

** คาจา คาจา ออซอ คาจา มักฮยอซซึล แตน ดลาคาจา
โกลชี อาพา ชุกเก๊ซตามยอน โอนึล ฮารูมัน โนลโกโบจา
อัน คือแรโด คอชิน เซซาง ชุกกอรา ตวีมยอน นามัน จีชยอ
คีตารยอบวา อากยอทวอ บวา นอเย นัลลี กท อลเทนีกา

Blow your mind คารา Mr, Simple
Blow your mind แตกาวัซจานา ทูรยอวอ มัลโก
Blow your mind คาจา Mr, Simple
Blow your mind แตกา วัซจานา จุนบี ทเวซจานา

ซก ซอกนึน อิลลี ฮัน ทู กาจี อานิน เซซสงเง อูริน ซัลลา คือกอน แอโด อัลรา
มวอ อีรอคเค ออรยอบนี อูรี ชาล มอกโก ชาล ชาโก โต ชารามยอน คือรอคเค ฮามยอน ทเวจี

คือแดกา ฮวากา นามยอน ชินกูล มันนา ทวิซทัมฮวาโร พุลลอบอรีโก (Alright!) Alright
คือแดกา กวีรบตามยอน โนแร บุลรยอ โซรี จิลรอ นัลรยอบอรีโก (Alright!) Alright

*Repeat

Dance จายูรัน เก มวอ คือรี พยอลกอ อิซนา Just Get It Get It
โซโซฮัน อิลทัลเย แจมี ดุงดุงดุง คุงคุงคุง
ซัลลาอิซนึน คือแดล นึกิโก ชิพนา Just Grab It Grab It
คาซึม ตวีนึน แน กุมดึลเย แยกี ดุงดุงดุง คุงคุงคุง
(Because I Naughty, Naughty)

อีเจ คอกจอง ฮาจีมา อัพเพน โชอึน นัลลี อล กอยา ชิมกักฮัน แยกิน ทา ทวีโร มีรวอทูโก
โอนึลลึน บักเค อุซซอบวา คือแดเย ฮวานฮัน อุซซึมเม โมดู คีปุน โชวาจยอ

ซ้ำ *
ซ้ำ **

Blow your mind คารา Mr, Simple
Blow your mind แตกาวัซจานา ทูรยอวอ มัลโก
Blow your mind คาจา Mr, Simple
Blow your mind คารา Mr, Simple
[email protected]

ดูบน Youtube :

teaser mv Mr.Simple – Super Junior
ดูบน Youtube :


(รูปโปรโมท ปกอัลบั้ม ปกซิงเกิ้ล ปกซีดี ปกเพลง Mr.Simple – Super Junior)

แสดงความคิดเห็นผ่านทาง Facebook