เนื้อเพลง LONELY – 2NE1

โพสเมื่อ: |

ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลง LONELY – 2NE1
จีกึม เนกา ฮานึน เยกี
นอล อาพือเก ฮัลชี มลรา
อามา นอล ชุกโด รก
มีวอ ฮาเก ดเวล กอยา
เนกา เยชอน กัทชี อันดาดอน เนมัล
โมดู ทึลริน มัลอึน อานิยา
นาโด บยอนเฮบอริน
เนกา นัช ซอลกีมันเฮ
นอมู ชักฮัน นอนเด นอน คือเดโร อินเด
Oh I don’t know I don’t know
เนกา เว อีรอนึนจี
คือโทรุก ซารังแฮซนึนเด
นอน ยอกี อิซนึนเด
Oh I don’t know
อีเจน นัล ชัจโก ชิพพอ
Baby I’m sorry
lonely นอวา อิซซอโด
ซารังฮากิน เนกา บูชกฮันกา บวา
อีรอน มซนัน นัล ยงซอเฮ
I’m sorry อีเก นอวา นาเอ story
ซารังอีรัน เนเกน กวาบุนฮันกา บวา
เน กยอท อิซซอโด

Baby I’m so lonely lonely
lonely lonely lonely
Baby I’m so lonely lonely
lonely lonely lonely
Baby I’m so lonely lonely
lonely lonely lonely
Baby I’m so lonely lonely
lonely lonely lonely

เนกา จัลมซฮัน เก อานยา
เนกา อีซังฮัน กอยา
อีมี โอแรน จอนบูทอ
นัน จุนบิ แฮซนา บวา อีบยอลอึล
จองมัล จัลเฮจูโก ชิพพอซนึนเด
ฮาพิล ซารัง อัพเพซอนึน เว
อีรอคเก ฮันออบชี
จักกาจีโก วีโรอุนจี
นอมู ชักฮัน นอนเด นอน คือเดโร อินเด
Oh I don’t know I don’t know โอ้ ไอ ดอนท์ โนว ไอ ดอนท์ โนว
เนกา เว อีรอนึนจี
คือโทรก ซารังแฮซนึนเด
นอน ยอกี อิซนึนเด
Oh I don’t know โอ้ ไอ ดอนท์ โนว
อีเจน นัล ชัจโก ชิพพอ
Baby I’m sorry
lonely นอวา อิซซอโด โลนลี่
ซารังฮากิน เนกา บูจกฮันกา บวา
อีรอน มซนัน นัล ยงซอเฮ
I’m sorry อีเก นอวา นาเอ story
ซารัง อีรัน เนเกน กวาบุนฮันกา บวา
เน กยอทเท อิซซอโด

Baby I’m so lonely lonely
lonely lonely lonely
Baby I’m so lonely lonely
lonely lonely lonely
Baby I’m so lonely lonely
lonely lonely lonely
Baby I’m so lonely lonely
lonely lonely lonely
Cuz I’m just another girl

อี บัมมี วีโรวอซ นา
ดอนึน กยอทดิล ซู ออบซอ good bye
Cuz I’m just another girl
นอมูนา วีโรวอ
จีกึม เน กยอทเท อิซซอโด

baby I’m so lonely
lonely lonely lonely
Baby I’m so lonely lonely
lonely lonely lonely
Baby I’m so lonely lonely
lonely lonely lonely
Baby I’m so lonely lonely
lonely lonely lonely

Credit : LittleBom* @ Park Bom and Corn + dcinside.com


(รูปโปรโมท ปกอัลบั้ม ปกซิงเกิ้ล ปกซีดี ปกเพลง LONELY – 2NE1)
-->