เนื้อเพลง BONAMANA – Super Junior (SJ)

โพสเมื่อ: |

ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลง BONAMANA – Super Junior (SJ)
????, ????, ????, ?????. ????, ????, ????, ?????
ตันตารันตัน ตันตารันตัน ตันตารันตัน ตาดาตาราปา ตันตารันตัน ตันตารันตัน ตันตารันตัน ตาดาตาราปา

? ???? ???? ?? ?? ???. ? ???? ??? ? ?? ?? ???
นอน อัล กา มัล กา อัล กา มัล กา นอ มู เย ปึน มี อิน นา . นัล มี ชยอซ ดา โก มัล เฮ โด นัน นา กา โจ ดา มี อิน นา

?? ??? My baby, to my baby ?? ?? ??? ??. ???? ?? (Baby, you turn it up now)
นู กา จอน เฮ จวอ My beby , to my baby เน กา ยอ กี อิซ ดา โก มัล ยา กี ดา ริน ดา มัล ยา (Baby, you turn it up now)

?, ????, ???? ? ? ?? ???. ? ??? ???? ?? ?? ?? Winner.
นอน กา ทา บู ทา กา ทา บู ทา มัล จม เฮ รา มี อิน นา นี มา อึม อึล กา จยอซ ดา มยอน คือ นยัง นา นึน ซัล มัล Winner

? ??? ???, ???, ?? ?? ?? ?? ? ?? ? ??.
อี เซ ซัง เง อี ชี รัน อี ชี รัน ยง กี อิซ นึน จี รึล ตา รา นา กัท ทึน นม มัล ยา

??? Say, ? ? ??? ????. ??, ??, ??
เย มัล เร Say ยอล บอน จิก กือ มยอน นอ มอ กัน ดา อือ ซึก กือ ซึก กือ ซึก

??? ??. ????. ??, ??, ??
คือ นยอ นึน กัง จอก คือ ตอก อิบ ดา ปี จุก ปี จุก ปี จุก
? ???? ???? ???? ? ??? ?, ?, ?.
นัน นอ ตอก ฮัล กา ออ ตอก ฮัล กา คือ นยอ มัน นี เน ควาน ชิม มิน กอล กอล กอล

*Bounce to you, Bounce to you ? ??? ? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ???.
*Bounce to you, Bounce to you เน กา ซือ มึน นอล ฮยัง เฮ จับ ฮิล ซู โด ออบ ซึล มัล คึม ตวี โก อิซ นึน กอล

Break it Down to you, Down to you ? ??? ?, ? ?? ???? ?? ??? (? ????)
Break it Down to you, Down to you เน กา ซือ มี นอ ,นอล กัท จี มซ ฮัน ดา มยอน มอม ชุล กอ รัน ดา (นอล ปา รา ปวา รา)

**????, ????, ???? ? ?? ??. ????, ????, ???? ??? ??
บุล กา มัล กา บุล กา มัล กา บุล กา มัล กา นา อัท ทึน นัม จา บุน เช มัน เช บุน เช มัน เช บุน เช มัน เช โท รา ซอ บวา โด

?? ??, ????, ???? ? ?? ??. ????, ????, ???? (Baby, you turn it up now)
โบ โก บวา โด โบ โก บวา โด โบ โก บวา โด นา บัก เก ออบ ดา โบ ดา มา นา โบ นา มา นา โบ นา มา นา (Baby, you turn it up now)

? ??, ??, ??, ?? ?? ?? ??. ?, ????. ??? ?? ??? ? ??.
มวอล ซัล กา ซัล กา ซัล กา ซัล กา นอ รึล วอ ฮัน ซอน มุล โอ มี ชี เกซ ดา เซง กัก มัน เฮ โด โช วา ฮัล นา โม ซึบ

Listen girl! ???. Baby girl! ???. ??? ?? ?? ??. ??? ? ?? ?? ??.
Listen girl! โช วา เฮ Baby girl! ซา รัง เฮ นา มัน นี นอ รึล วอ ฮัน นัม จา ดึล รอ จวอ บวา นอ รึล ฮยัง ฮัน โก เบก

? ?? say, ?? ??? ?? ?? ??, ??, ??.
เน มัม เม Say เอ มัน เท อู จี มัล โก เช บัล กือ ดอก กือ ดอก กือ ดอก

? ?? ??? ??? ?? ??, ??, ??
ดี โน รยอก จอง โด มยอน นา รา โด กู เฮ กี ทึก กี ทึก กี ทึก

? ?????, ????? ???? ? ??? ?, ?, ?
นัน นอ ตอก ฮา รา โก ออ ตอก ฮา รา โก คือ นยอ มัน นี เน จอน บู อิน กอล กอล กอล

*Bounce to you, Bounce to you ? ??? ? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ???.
*Bounce to you, Bounce to you เน กา ซือ มึน นอล ฮยัง เฮ จับ ฮิล ซู โด ออบ ซึล มัล คึม ตวี โก อิซ นึน กอล

Break it Down to you, Down to you ? ??? ?, ? ?? ???? ?? ??? (? ????)
Break it Down to you, Down to you เน กา ซือ มี นอ ,นอล กัท จี มซ ฮัน ดา มยอน มอม ชุล กอ รัน ดา (นอล ปา รา ปวา รา)

**????, ????, ???? ? ?? ??. ????, ????, ???? ??? ??
บล กา มัล กา บล กา มัล กา บล กา มัล กา นา กัท ทึน นัม บอน เช มัน เช บอน เช มัน เช บอน เช มัน เช ดล รา ซอ บวา โด

????, ????, ???? ? ?? ??. ????, ????, ???? ? ?? ??.
โบ โก บวา โด โบ โก บวา โด โบ โก บวา โด นา บัก เก ออบ ดา โบ นา มา นา โบ นา มา นา โบ นา มา นา นา บัก เก ออบ ดา

? ?? ????. ??? ?? ??. ? ? ??? ???? ?? ???.
นัน ดือ ดยอ มี ชิล เก ยา พก บัล เฮ บอ ริล กอ ยา ดอ มซ ชัม เกซ ซอ คือ นยอ มัน เน มัล โก ดัง กี กี

? ?? ????. ?? ? ??? ?. ??? ?? ?? ? ?? ?????.
โอ จินจา มี ชิล กอ ยา นู กา จม มัล รยอ บวา บวา อี รอค เก ฮิม ดึล กอ รัน รอล นู กา มัล เฮซ ซอ ยา จี

(It’s) True, true ? ??? ? ?? ??. ?? ?? ??? ? ? ???
(It’s) True, true เน กัม จอง อึน กัลป์ โค ซี ออบ ซอ เน เก มัจ ชวอ บอ ริน กอล นอน จัล อัล จัน นา

How to keep loving you? ?? ?? ?? ??? ??? ? ?? ???
How to keep loving you? เน กา กิน จา เน เก จัล ฮัล เก อี เต โร นัล จอก ฮยอ ทู จี มา

? ???. ???! Hope you’ll step to me, step to me.
กี ดา ริน ดา มี อิน นา Hope you’ll step to me, step to me.

????. ???! Bring it, sign to me, sign to me.
ซา รัง ฮัน ดา มี อิน นา Bring it, sign to me, sign to me.

???? ????? ??? ?? ? ??? ??? ? ??? ?
ฮา ฮา ฮา ฮา ฮา ฮา ฮา ฮา ฮา คือ นยอ กา อี มี นัล บา รา บล จุน บี กา บเว อิซ ออซ นา บวา

*Bounce to you, Bounce to you ? ??? ? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ???.
*Bounce to you, Bounce to you เน กา ซือ มึน นอล ฮยัง เฮ จับ ฮิล ซู โด ออบ ซึล มัล คึม ตวี โก อิซ นึน กอล

Break it Down to you, Down to you ? ??? ?, ? ?? ???? ?? ??? (? ????)
Break it Down to you, Down to you เน กา ซือ มี นอ ,นอล กัท จี มซ ฮัน ดา มยอน มอม ชุล กอ รัน ดา (นอล ปา รา ปวา รา)

**????, ????, ???? ? ?? ??. ????, ????, ???? ??? ??
บล กา มัล กา บล กา มัล กา บล กา มัล กา นา กัท ทึน นัม จา บล เช มัน เช บล เช มัน เช บล เช มัน เช ทล รา ซอ บวา โด

????, ????, ???? ? ?? ??. ????, ????, ???? ? ?? ??.
โบ โก บวา โด โบ โก บวา โด โบ โก บวา โด นา บัก เก ออบ ดา โบ นา มา นา โบ นา มา นา โบ นา มา นา บัก เก ออบ ดา

Credit : KIAKIA


(รูปโปรโมท ปกอัลบั้ม ปกซิงเกิ้ล ปกซีดี ปกเพลง BONAMANA – Super Junior (SJ))

แสดงความคิดเห็นผ่านทาง Facebook