เนื้อเพลง MV เพลง โดดดิด่ง – BNK48 เพลงประกอบภาพยนตร์ ไทบ้าน x BNK48 จากใจผู้สาวคนนี้
เอิ้นอีหยังบ่ฮู้แต่จังหว่ะถืกใจ

ซวนกันไปแมะสูสิยืนอยู่เฮ็ดอีหยัง

ชาดีดาดีดาดีดา ดีดาดีดาดีดาดีดา
ดีดาดีดาดีดาดีดา ดีด่า.. ด๋า.. ดา..
ชาดีดาดีดา ด้า.. ชาดีดา ดีดา..
ชาดีดาดีดา ด้า.. ดา.. ด๋า.. ดา…

ยามมีบุญมีงาน
พี่น้องพากันแตกอยู่ถ่วนถ่วน
พากันไปฟ้อนไปฮ่อนไปม่วน
พากันมาลุม.. ตุ้ม.. โฮม..

จั๊กจังหว่ะอีหยัง
บ่ค่อยคุ้นเคยกับหมู่ข่อยเลย

สะกิดจังหว่ะในใจเฮาเสย

จนเหมิ่ดความเหงาเศร้าระทม

แดดสิฮ้อนป่านได๋บ่มีผู้ได๋สิแล่นเข้าห่ม

แฮ่งระดมหมู่พวกมาม่วนกุ้มทีบ

ฟ้อนใส่เสียงเครื่องสายลายม่วนม่วนม่วน

กวั้กมือซวนกันอยู่ไหว่ไหว่

เอิ้นอีหยังบ่ฮู้แต่จังหวะถืกใจ

ซวนกันไปแมะสูสิยืนอยู่เฮ็ดอีหยัง

จังหว่ะมันห้าวจ้าวม่วนเอาพอโล

มีฮอดโอ้ละน้อบ่เข้าใจฮอดความหมาย

แต่ถึกใจซุมตะเฮาความหมองเศร้าจนบ่เหลือ

แฮ่งเครื่องสายดีดขึ้น เป็นจังหวะ

โดดดิด่ง.. โดดดิด่ง..
โดดดิด่ง โดดิโดดิโดดิโด่
โดดิโดดิโดดิโด่ โดดิโดดิโดดดิด่ง
โดดดิด่ง.. โดดดิด่ง..
โดดดิด่ง โดดิโดดิโดดิโด่
โดดิโดดิโดดิโด่ โดดิโดดิโด่ดดิด่ง
โดดดิด่ง โดดิโดดิโดดดิด่ง
จนว่าหลงส่นฟ้อนใส่ลายพิณโดดดิด่ง

ชาดีดาดีดาดีดา ดีดาดีดาดีดาดีดา
ดีดาดีดาดีดาดีดา ดีด่า.. ด๋า.. ดา..
ชาดีดาดีดา ด้า.. ชาดีดา ดีดา..
ชาดีดาดีดา ด้า.. ดา.. ด๋า.. ดา…

ยามมีบุญมีงาน
ไทบ้านพากันมาตุ้มมาโฮม
มาซ่อยเหลือกันทั้งพระทั้งโยม
ระดมกันมาเอาบุญ

มีแต่ความม่วนชื่นน้ำใจไทบ้านเกื้อกูล
เห็นแต่รอยยิ้มคนมาเอาบุญ
ฟ้อนกันจนมุ่ยอุ้ยปุ้ย

ฟ้อนใส่เสียงเครื่องสายลายม่วนม่วนม่วน

กวั้กมือซวนกันอยู่ไหว่ไหว่

เอิ้นอีหยังบ่ฮู้แต่จังหวะถืกใจ

ซวนกันไปแมะสูสิยืนอยู่เฮ็ดอีหยัง

จังหว่ะมันห้าวจ้าวม่วนเอาพอโล

มีฮอดโอ้ละน้อบ่เข้าใจฮอดความหมาย

แต่ถึกใจซุมตะเฮาความหมองเศร้าจนบ่เหลือ

แฮ่งเครื่องสายดีดขึ้น เป็นจังหวะ

โดดดิด่ง.. โดดดิด่ง..
โดดดิด่ง โดดิโดดิโดดิโด่
โดดิโดดิโดดิโด่ โดดิโดดิโดดดิด่ง
โดดดิด่ง โดดิโดดิโดดดิด่ง
จนว่าหลงส่นฟ้อนใส่ลายพิณโดดดิด่ง

จังหว่ะมันห้าวจ้าวม่วนเอาพอโล

มีฮอดโอ้ละน้อบ่เข้าใจฮอดความหมาย

แต่ถึกใจซุมตะเฮาความหมองเศร้าจนบ่เหลือ

แฮ่งเครื่องสายดีดขึ้น เป็นจังหวะ

โดดดิด่ง.. โดดดิด่ง..
โดดดิด่ง โดดิโดดิโดดิโด่
โดดิโดดิโดดิโด่ โดดิโดดิโดดดิด่ง

โดดดิด่ง.. โดดดิด่ง..
โดดดิด่ง โดดิโดดิโดดิโด่
โดดิโดดิโดดิโด่ โดดิโดดิโด่ดดิด่ง
โดดดิด่ง โดดิโดดิโดดดิด่ง
จนว่าหลงส่นฟ้อนใส่ลายพิณโดดดิด่ง
จนว่าหลงส่นฟ้อนใส่ลายพิณโดดดิด่ง

ชาดีดาดีดาดีดา ดีดาดีดาดีดาดีดา
ดีดาดีดาดีดาดีดา ดีด่า.. ด๋า.. ดา..
ชาดีดาดีดา ด้า.. ชาดีดา ดีดา..
ชาดีดาดีดา ด้า.. ดา.. ด๋า.. ดา…

Lyrics: Yui Manasak
Producer: Jiny Phuthai
Executive Producer: Mr.Pong Thibaan the series

ช่องทางดาวน์โหลดเพลง

Available on iTunes, Apple Music, Spotify, Joox

0 Shares: