เนื้อเพลง So Hot – Wonder Girls

โพสเมื่อ: |

เพลง So Hot – Wonder Girls
Lyric
(???)
(โคริลรา)
JYP And WonderGirls we’re back
(??)
(ซอนมิ)
? ?? ???? ? ? ?
เว ชากู ชยอโบนี เว เอ เอ
?? ??? ??? ? ?
แนกา คือร็อคเค เยปือนี อี อี
??? ???? ??? ????
อามูรี คืออีร็อคดาโก คือร็อคเค ชยอดาโบมยอน
?? ? ????? ? ?
แนกา จุม ซุกซือรอบจันนี อี อี

(??)
(ซอนเย)
?? ??? ? ?? ? ?
แนกา จีนากอล แต มาทา อา อา
?? ??? ??? ? ?
โคแกล ทลรีนึน นัมจาดึล อึล อึล
??? ???? ??? ???
ดวีเอซอ นือกยอจีนึน ตือกออุน ชีซอนทึล
??? ?? ??? ? ?
ออตอคเค ฮามยอน จูฮึลจี อีอี

*
i’m so hot
(??) ? ?? ???
(เยอึน) นัน นอมู เยปอโย
i’m so fine
(??) ? ?? ????
(โซฮี) นัน นอมู แมรยอกิทซอ
i’m so cool
(??) ? ?? ??
(ซอนเย) นัน นอมู มอทจยอ
i’m so so so hot hot

(??)
(โซฮี)
??? ?? ?? ???? ?
ออนเจนา นารึล ฮยังฮัน นุนกิลทือรี อี
?? ???? ? ???? ?
ฮังซัง ตาราโอนึน อี นัมจาทือรี อี
??? ? ?? ?????
อิกซุกเค จิล แตโด ดเวกอทกอทึลเด
? ?? ?????? ?
เว อาจิก บูทัมซือรออุนจี อี

(??).
(เยอึน)
??? ?? ??? ? ?
โจยงฮี ชัลโก ชิบพึลเด เอ เอ
?? ???? ?? ? ?
ทารึน ยอจาเอทึล ชอรอม ออม ออม
??? ? ? ??? ???
ออมมานึน เว นัล อีร็อคเค นัทอัทซอ
? ?? ???? ???
แน ซัมมึล พีกนฮาเก ฮานึนจี

**
i’m so hot
? ?? ???
นัน นอมู เยปอโย
i’m so fine
? ?? ????
นัน นอมู แมรยอกิทซอ
i’m so cool
? ?? ??
นัน นอมู มอทจยอ
i’m so so so hot hot

***
i’m so hot
? ?? ???
นัน นอมู เยปอโย
i’m so fine
? ?? ????
นัน นอมู แมรยอกิทซอ
i’m so cool
? ?? ??
นัน นอมู มอทจยอ
i’m so so so hot hot

(??)
(ยูบิน)
everybodys watching me
cuase i’m hot hot
everybodys wanting me
cause i’m hot hot
??? ????
ออนเจนา ออทีจอนา
? ?????
นัล ตาราดานีนึน
? ??? ???
อี ซือโพโท ราอีทือ
???? ????
ออดิลกาดา จทจอโอจี
?? ??? ?? ???
ชิกทัง ดิลคอรี คาเพ นาอีทือ
??? ??? ?? ???
โทเดเช ออลมานา นาอี ดือทอยา

??? ??? ??? ?? ?
อีนุมเอ อินกานึน ชีกือรอ ทึลจี วอน
??? ? ?? ???
แซงชีฮัน แน นูนึน โกโซยอง
???? ? ?? ? ???
ออรึมทาอุน แน ทาริน จุม ฮาจีวอน
??? ??
ออจอมยอน โชฮา
?? ?? ????? ?? oh no
โมดู นารึล โชฮาฮานึนกอท กัทเท oh no
please leave me alone
all the boys be loving me
girls be hating me
they will never stop
cause they know i’m so hot hot

****
i’m so hot
? ?? ???
นัน นอมู เยปอโย
i’m so fine
? ?? ????
นัน นอมู แมรยอกิทซอ
i’m so cool
? ?? ??
นัน นอมู มอทจยอ
i’m so so so hot hot

credit iamgodhoho


(รูปโปรโมท ปกอัลบั้ม ปกซิงเกิ้ล ปกซีดี ปกเพลง So Hot – Wonder Girls)

แสดงความคิดเห็นผ่านทาง Facebook