เนื้อเพลง White love story – Ost. Coffee prince

โพสเมื่อ: |

ฟังเพลงเกาหลี เนื้อเพลง White love story Ost. Coffee prince รักวุ่นวายของเจ้าชายกาแฟ
??? ?? ???
ชอ อึม เอน อัลจี โมซ แฮซ ซอ
?? ?? ??? ????
นา รึล โบ นึน คือ แด อิ โก นุน บิซ ซิ
? ??? ??????
เว คือ รอค เค อัน ทา กา วอซ นึน จี
??? ?? ?? ?
ออน เจ นา มุด โก ชิพ ดอน มัล
?? ?? ?? ?? ???
อา จุ โจ กึม แน มัม อาล โก อิซ นึน จี
??? ???? ????
ฮัน บอน แย กี ฮัน ชอก ฮอบซอซจีมัน

?? ??? ??? ???
อี เจน อา นึน เด คือ เด โด นา ชอ รอม
???? ?????
ฮา รุ ฮา รุ เฮ แม ดอน กอล
??? ?? ?? ?? ???? ?
จาม ดึล ซู ออบ ซี นอมู อาพา แอซซอซดานึน กอล

?? ???
โซนึล จอ บา โย
??? ??? ?? ???
ดา ชี นึน คือแดรึล โน จี อัน นึล เก
???? ?? ??? ???
ซารางแฮโย เนกา ซุมซเว นึน นาล กา ซี

??? ?????
คือ แด โร มอม ชวอ ขอ รยอซ ซโย
??? ? ???? ??? ???
นา เอ เกน นึล โม จิล เด มัน แก ฮา ดอน คือ แด กา
? ?? ?????
นาล โบ มยอ อุซ ซอ จุ ดอล นาล

?? ??? ??? ???
อี เจน อา นึน เด คือ เด โด นา ชอ รอม
???? ?????
ฮารูฮารู แฮเดยอซ ดอน กอล
??? ?? ?? ?? ???? ?
ชาม ดึล ซุ ออบอี นอมุ อาพา แอซดอซดานึน กอล
?? ???
โชนึล จาพาชวอ
??? ?? ?? ???
ดาชีนึน นารึล โน ตี มัลอาโย
???? ?? ??? ???
ซารางแฮโย แนเก นุนกามนึล นัลกาจี

?? ???
อุลจี อันอาโย
?? ?? ??? ???
อีเจน คือแด แนคยอเท อิ ซึ นี
???? ??? ??? ??
โค มา วอ โย อี รอค เค โม ซา ราน เน เก
??? ?????
คือ เด รึล ซอน มุล แด จวอ ซอ

credits – kdw_1820

กดฟังเพลง White love story Ost. Coffee prince

credit – raycat0821


(รูปโปรโมท ปกอัลบั้ม ปกซิงเกิ้ล ปกซีดี ปกเพลง White love story – Ost. Coffee prince)

แสดงความคิดเห็นผ่านทาง Facebook